ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

PİREKS BAKIR ALASIMLARI SAN. ve TİC. A.S.
about

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Firmamızın her biriminde, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli iyileştirmek,

Takım ruhu içerisinde şirket, birim hedeflerine ulaşmak ve yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirmek,

Ulusal ve Uluslararası yasa, mevzuat ve tüm uygunluk şartlarına uygun çalışmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri gerekliliklerini, sürekli iyileştirilmesini ve hedeflerini yerine getirmek için çalışan katılımını sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazası ve meslek hastalığı risklerini önceden tespit ederek, en aza indirmek ve bu riskleri çalışanlarımızın katılımıyla etkin bir şekilde azaltarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak için sistematik olarak kendimizi sürekli iyileştirmek.

Doğal kaynak, enerji ve hammaddenin verimli kullanılmasını sağlamak,

Çevre kirlenmesinin önlenmesine ve çevreye olumsuz etkilerin azaltılmasına dair Pireks taahhütlerini gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek.

Katma değerli ürünler tasarlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak.

 

ÇEVRE YÖNETİMİ

2008 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olan firmamız olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek için tüm üretim süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve yeniliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre lisans ve izinleri ile geridönüşüme uğracak metaller toplanır. Tesisimizde Çevre Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürülür

Doğaya Geri Kazandırıyoruz

Geri dönüşüm yaparak bakıra, pirince yeniden hayat kazandırıyoruz.Ülke ve dünya ekonomisine can veriyoruz.

about