KALİTE YÖNETİMİ

PİREKS BAKIR ALASIMLARI SAN. ve TİC. A.S.
about

KALİTE YÖNETİMİ


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI;
1-Firmamızın her biriminde, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve sürekli iyileştirmek,
2-Kalite Yönetim Sistemini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak
3- Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirmek,
4-Ulusal ve Uluslararası yasa, mevzuat ve standartlara uygun çalışmak,
5-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri gerekliliklerini, hedeflerini yerine getirmek için çalışan katılımını sağlamak ve geliştirmek,
6-Doğal kaynak, enerji ve hammaddenin verimli kullanılmasını sağlamak
7-Çevre kirlenmesinin önlenmesine ve çevreye olumsuz etkilerin azaltılmasına dair Pireks taahhütlerini gerçekleştirmek
8-Katma değerli ürünler tasarlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak

 

ÇEVRE YÖNETİMİ

2008 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olan firmamız olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek için tüm üretim süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve yeniliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre lisans ve izinleri ile geridönüşüme uğracak metaller toplanır. Tesisimizde Çevre Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürülür

Doğaya Geri Kazandırıyoruz

Geri dönüşüm yaparak bakıra, pirince yeniden hayat kazandırıyoruz.Ülke ve dünya ekonomisine can veriyoruz.;


Doğaya Geri Kazandırıyoruz

Geri dönüşüm yaparak bakıra, pirince yeniden hayat kazandırıyoruz.Ülke ve dünya ekonomisine can veriyoruz.;

 

about