ÇEVRE-İSG-ENERJİ

PİREKS BAKIR ALASIMLARI SAN. ve TİC. A.S.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTMELERİ

2008 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olan firmamız olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek için tüm üretim süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve yeniliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre lisans ve izinleri ile geri dönüşüme uğracak metaller toplanır. Tesisimizde Çevre Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürülür.

Doğaya Geri Kazandırıyoruz

Geri dönüşüm yaparak bakıra, pirince yeniden hayat kazandırıyoruz. Ülke ve dünya ekonomisine can veriyoruz.

 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

PİREKS BAKIR ALAŞIMLARI SAN. TİC.A.Ş. olarak geleceğin enerji ile şekilleneceğine inanarak üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Enerjisi yoğun bir sektör olarak üretimdeki ilk amacımız, enerjinin en doğru ve verimli şekilde kullanılmasıdır. Enerji Yönetim Birimimizde her bölümden konusunda uzman çalışanlarımız ile enerjinin tedarikinden kullanımına kadar olan tüm süreçlerimizi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile yürütmekteyiz. Enerji politikamız çerçevesinde oluşturulan enerji azaltım hedeflerimizi, değişen teknolojiyi yakından takip ederek ve süreçlerimize uygulayarak gerçekleştiriyoruz.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

ENERJİ POLİTİKASI (PDF)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

PİREKS BAKIR ALAŞIMLARI SAN. TİC.A.Ş. olarak üst yönetim de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızı ISO 45001 standardına uygun olarak yürütmekte olup çalışma planlarımızı güvenlik ve sağlığı ön planda tutarak planlıyoruz.