BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

PİREKS BAKIR ALASIMLARI SAN. ve TİC. A.S.

 Pireks Bakır Alaşımları San. Tic. A.Ş. olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işliyor ve koruyoruz.

1- BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
3- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
4- KİŞİSEL VERİ KORUMA BİLGİ VE BAŞVURU FORMU
5- KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ